Ohodnocení brigád

Vytvořili jsme jednotné bodové hodnocení brigád aby nikdo z členů, kteří pomáhají s údržbou letiště, nepřišel zkrátka. Zároveň každá brigáda musí být evidována, abychom dodrželi rozpočet a dobrou práci ohodnotili. Stáhni zde:

Bodové hodnocení Bodové hodnocení

Záznam o brigádě Záznam o brigádě

Vyjádření Vyjádření ke kritice sekání plochy


Údržbová sezóna je stanovena následovně (vyplývá ze zkušeností z minulých let):
Období od 1.4. do 30.11. = 32 týdnů
Podobdobí od 1.4. do 15.6. a od 16.9. do 30.11. - přibližně 1 brigáda za 14 dní => 10 brigád
Podobdobí od 16.6. do 15.9. - přibližně 1 brigáda za 7 dní => 12 brigád
Celkem 22 brigád ročně

Velice záleží na počasí! Nyní, když už je plocha zkultivovaná, stačí ji jen sekat traktůrkem,
takže mnoho manuální práce odpadá! Problém je pouze v tom, že zaškolený a ochotný sekat
s traktůrkem je zatím jen Pepa Salaba! Pomůžete i někdo jiný?

Následující brigáda:
Datum:

18. 4. 2015

Činnost:

pálení a hrabání staré trávy

Poslední brigáda:
Datum:

22.3.2012

Činnost:

kácení stromu, tahání větví

Historie brigád

Dokumenty ke stažení ve formátu PDF:

Rok 2011 Rok 2011

Rok 2012 Rok 2012